Takımımız

VİZYONUMUZ

Geleceğimiz Türkiye’sine Dünya standartlarında yetişmiş, yaşam becerilerine sahip, sanayinin sorunlarına çözüm üreten bireyler olmak.

MİSYONUMUZ

Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaç ve ilkelerine uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitimde Bilim ve Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bireyler olmayı teşvik etmek. Tüketen değil üreten nesiller olmak için; yenilikçi, programlı çalışan, disiplinli, sorgulayan, araştıran, yükseköğretimi kendisine hedef koyan, sürekli gelişen çağın gereklerine göre endüstri 4.0 odaklı milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, yeniliklere açık, idealist, özgüvene sahip, hayatı ve insanları seven, onurlu bireyler olarak çevremizde farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz.